Aktuellt

Fårö församling - Aktuellt

Kommande evenemang

Du hittar gudstjänster under fliken Evenemang till höger. Se även tidningarnas predikoturer på fredagarna angående tider och aktuella gudstjänster.

Gudstjänst i Fårönatta

Traditionsenligt så erbjöds Fårönattabesökarna att avsluta dagen med gudstjänst i Fårö kyrka. Klockaren Christoffer Bengtsson hade i god tid tänt etthundra marschaller runt kyrkogårdsmuren som likt inflygningsljus ledde gästerna till kyrkan. Även inne i kyrkan brann levande ljus som skapade en harmonisk atmosfär. Bungekören under ledning av kantor Emelie Stolpe Marklund stod för den musikaliska inramningen och de inledde med att med tända ljus gå in under det att de sjöng ”Vi ska vandra i Guds kärleks ljus”. Årets tema var ”Tro, hopp och kärlek” och församlingsprästen Johan Sunnerstam läste först ur första Korinthierbrevet ”…men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken” och talade sedan omväxlande om dessa tre ämnen medan kören förstärkte temat med lämpliga sånger, bland annat Py Bäckmans och Mats Westers vackra ”Störst av dem är kärlek”. Även församlingen fick vara med och sjunga i de psalmer som valts för kvällen. Som avslutning sjöng kören Allan Nilssons och Björn Kristiansens ”Gunatt, siv gutt” och besökarna lämnade därefter kyrkan och gick ut i den stjärnklara Fårö-natten.

 

Friluftsgudstjänst

 

Söndagen den 16 juli var det dags för den årliga gudstjänsten under Ava-ekens 800-åriga grenar där ett 80-tal personer hade samlats i den lite svala sommarvinden. Agneta Söderdahl ledde gudstjänsten och hon inledde med bön innan psalm 201 "En vänlig grönskas rika dräkt" sjöngs gemensamt. Efter läsning av Psaltaren 23 "Herren är min Herde" så sjöng kören Fåröfröjd under kantor Emelie Stolpe Marklunds ledning Harry Martinssons tonsatta dikt "De blomster som i marken bor" och Tomas Boströms "Till din blomstrande äng". Atle Burmans dikt "Var stilla min själ och psalm 249 "Blott en dag, ett ögonblick i sänder" följdes av predikan om att Gud behöver oss människor på olika sätt samt psalm 288 "Gud från ditt hus". Agneta läste ytterligare en dikt av Atle Burman "När vår Herre klär sommaren" och Fåröfröjd framförde Undar aiki (eg. Undar lindi) av Gustaf Larsson och Claes Wirsén samt Allan Nilssons "Ändlaus veiså" innan psalm 200 "I denna ljuva sommartid" sjöngs. Gudstjänsten avslutades sedan med att Agneta tillsammans med Johan Aronsson sjöng Gustaf Frödings och Mando Diaos "Strövtåg i hembygden".

 

Solnedgångsgudstjänst på Bjerget

Som traditionen bjuder så samlades vi på Bjerget söndagen den 25 juni för att fira gudstjänst i den nedgående solens strålar. En frisk vind kunde inte stoppa ett trettiotal besökare att delta på denna fantastiska plats. Agneta Söderdahl ledde gudstjänsten och Bungekören under ledning av kantor Emelie Stolpe Marklund sjöng ett antal sånger bland annat Sandöpsalm och Visa till Fårö.

Bilden nedan tagen av Gunnar Serrander

Vimpeln vid kyrkan

Många har funderat över vad det är för vimpel som förs på vår flaggstång vid den södra parkeringen. Många tänker, med tanke på färgerna rött och gult, att det kanske har något med Skåne att göra men svaret är att det är en vimpel med Svenska Kyrkans logotype, rött kors på gul botten och med centrerad segerkrona i guld.