Aktuellt

Fårö församling - Aktuellt

Kommande evenemang

Du hittar gudstjänster under fliken Evenemang till höger. Se även tidningarnas predikoturer på fredagarna angående tider och aktuella gudstjänster.

Gudstjänst vid Ava-eken

På Apostladagen, söndagen den 1 juli, samlades ett sextiotal personer i den svala nordanvinden för att tillsammans fira gudstjänst under Ava-ekens tusenåriga grenar. Agneta Söderdahl höll ihop gudstjänsten och predikade utifrån dagens tema ”Sänd mig”. Hon hade valt passande psalmer på sommartema och även psalm 252 ”Hela vägen går han med mig” som anknöt till dagens tema. Kören Fåröfröjd, under kantor Emelie Stolpe Marklunds ledning, sjöng sångerna ”Kom hör min vackra visa”, ”Undar aiki”, ”Visa till Fårö”, ”Vilken underbar värld” och som avslutande postludium ”Till din blomstrande äng” och ”Sandöpsalm”.

Konstutställning i Bunge kyrka

Konstutställningen "Maria Jesus Moder" av Fårö-boende konstnären Taruna Rettinger visas i Bunge kyrkas tornrum hela sommaren fram till 15 september. Taruna målar i akryl på duk.

"Jag inspireras av naturen och andliga texter och berättelser. Vill visa en andlig närvaro i allt liv. Målar ganska expressionistiskt med starka färger." säger konstnären själv.

Tornmusik på Kristi himmelsfärdsdag

Som traditionen bjuder på Kristi himmelsfärdsdag så samlades ett femtiotal åhörare på kyrkbacken för att lyssna till Magnus Appelholm som från tornet framförde ett knippe kända stycken på trumpet. Samvaron fortsatte sedan i kyrkan med gudstjänst ledd av Agneta Söderdahl som predikade på dagens tema "Herre över allting". I evangelieläsningen om hur Jesus tas upp till Faderns högra sida så släcktes symboliskt påskljuset som brunnit vid altaret sedan påskdagen. Kantor Emelie Stolpe Marklund stod för musiken och Magnus förstärkte psalmerna med trumpet. Som postludium framförde de Magnus egen komposition "Sov gott min vän" och efter änglaringningen, tre gånger tre slag i klockan, så begav sig alla över till Församlingshemmet där Församlingsrådet under Malin Fredlunds eminenta ledning dukat upp kyrkfrukost.

Kristus är uppstånden!

- Ja han är sannerligen uppstånden!

Tre gånger ljöd glädjeropet när påskljuset åter tändes i Fårö kyrka på påskdagen. Dessförinnan hade kyrkvärdarna, Bungekören under ledning av kantor Emelie Stolpe Marklund och prästen Agneta Söderdahl i procession fört fram tända kandelabrar, påskliljor i vas och altarets kors under det att kören sjungit lovsången "Himmel och jord". När altaret smyckats och påskljuset tänts så sjöngs psalmen "Vad ljus över griften". Under gudstjänsten så sjöng kören flera sånger på påskens glädjetema; den mäktiga "Kristus uppstått hör en hymn", vid textläsningarna den finstämda "Vem spelar på en pipa", vid förbönen den meditativa "Livet som helar" och som glädjefyllt dansande postludium den afrikanska "Jesus har uppstått". Agneta Söderdahl predikade över påskdagens glädjetema och hon hade valt ut välkända psalmer som t.ex. "Dina händer är fulla av blommor" och "Livet vann dess namn är Jesus". Medverkade gjorde även två deltagare i den då pågående musikaliska påskfestivalen. Ingrid Rodebjer på violin och Maria Bue Kessel på piano framförde Johann Sebastian Bachs "Concerto" och Maria spelade även första satsen ur "Liebestraum" av Franz Liszt på piano. Medan kyrkans klocka sedan ringde så gick gästerna över till Församlingshemmet för att äta påsktårta som Församlingsrådet under Malin Fredlunds ledning hade ordnat.

Tavlor skänkta till Församlingshemmet

I samband med grötfesten den 7 januari, då Församlingshemmet återinvigdes, så erbjöd Fårö-boende konstnären Taruna Rettinger församlingen en tavla till utsmyckning av andaktshörnet i Församlingshemmets samlingssal. Det blev två tavlor och dessa togs högtidligt emot vid gudstjänsten den 21 januari. I samband med detta så berättade konstnären om tavlorna som heter "ljuset som skulle lysa om natten" och "ljuset som skulle lysa om dagen" d.v.s. månen och solen. Inspiration till målningarna är hämtade från bibelns skapelseberättelse. Församlingen är mycket glada och tacksamma för gåvorna och tavlorna kommer att pryda sin plats som påminnelse om att Gud är överallt.