Evenemang

Fårö församling - Evenemang

Se alltid tidningarnas predikoturer på fredagarna för korrekt information.

Kommande gudstjänster 

 

24 december 22.00

Julnattsgudstjänst Bungekören

Glögg

 

31 december 17.00

Nyårsbön

 

Fr.o.m. Grötfesten den 6 januari så firas gudstjänsterna, om inget annat anges, i Församlingshemmet.

 

6 januari 11.00

Grötfest

 

20 januari 15.00

Mässa

 

3 februari 15.00

Gudstjänst

 

17 februari 15.00

Mässa

 

3 mars 15.00

Gudstjänst

 

13 mars 19.00

Passionsandakt hos Malin Fredlund, Skär 1379

 

17 mars 15.00

Mässa

 

31 mars 15.00

Familjegudstjänst