Vilka vi är

Fårö församling - Församlingsrådet och Kyrkvärdar

Fårö Församlingsråd 2018-2021

 

Ordförande:

Frans Brozén*)

 

Ledamöter:

Johan Aronsson *)

Malin Fredlund *

Laila Kellström *)

Yngve Ohlsson *)

Britt Ohlsson *)

Inger Johannesson *)

Julia Blochmann (ungdomsrepresentant)

Johan Sunnerstam, komminister

 

Suppleanter:

Rolf Lickander *)

Aina Hjärne *)

Gunilla Drysén

Gustaf Edström

Evert Fagerberg

 

*) = Kyrkvärd

 

Kyrkvärdar som ej ingår i församlingsrådet:

Helena Herlitz Olsson

Kristina Herlitz

 

Denna sida uppdaterad 2014-01-05