Vilka vi är

Fårö församling - Församlingsrådet och Kyrkvärdar

Fårö Församlingsråd 2014-2017

 

Ordförande:

Frans Brozén*)

 

Ledamöter:

Johan Aronsson *)

Rolf Lickander *)

Yngve Ohlsson *)

Malin Fredlund

Johan Sunnerstam, komminister

 

Suppleanter:

Ragnar Aronsson *)

Aina Hjärne *)

Cilla Lauterwik

 

*) = Kyrkvärd

 

Kyrkvärdar som ej ingår i församlingsrådet:

Helena Herlitz Olsson

Britt Ohlsson

 

Denna sida uppdaterad 2014-01-05