Norra Gotlands pastorat

Fårö församling - Norra Gotlands pastorat

Norra Gotlands pastorat

Kontaktuppgifter och annan information hittar du här:

Läs mer om Norra Gotlands pastorat här.

Här nedan följer information om hur vi arbetade fram vårt nya pastorat som trädde i kraft den 1 januari 2014.

Förslaget till ny pastoratsindelning

Fårö Kyrkoråd arbetade under hösten 2012 med att sammanställa sunpunkter och funderingar på den remiss som Stiftet sänt ut. Du hittar remissen här. Kyrkorådets svar till Stiftet och du kan läsa det här.

Fortsättningen

Den 20 december 2012 tog Stiftstyrelsen beslut att låta våra sex pastorat med sju församlingar på norra Gotland gå samman till ett pastorat fr.o.m. den 1 januari 2014. En interimsstyrelse kallad Indelningsdelegerade (ID) arbetar under 2013 med att leda arbetet med den nya organisationen. ID:s konstituerande möte hölls lördagen den 5 januari 2013 och dess Arbetsutskott (AU) har därefter haft flera sammanträden. Dessutom har AU tillsatt arbetsgrupper som jobbar med Personal och Organisation, Fastigheter, Begravningsverksamhet, Rekryteringar och Budget. I dessa grupper finns personalrepresentanter med som adjungerade.

Personalmöten med all personal i det blivande pastoratet genomförs löpande.

Kyrkoherde för Norra Gotlands pastorat

Måndagen den 27 maj bestämde Arbetsutskottet för det nya Pastoratet enhälligt att anställa Martina Åkeson Wollbo som kyrkoherde i Norra Gotlands pastorat from 1 september. Martina tjänstgör idag som komminister i Väskinde församling. På bilden nedan välkomnas Martina av AU:s ordförande Peder Fohlin vid personalsamlingen den 29 maj. Vid AU:s möte bestämdes även att Forsagården i Lärbro skall bli Pastorsexpedition för NGP. Forsagården är centralt placerad och ytmässigt en lämplig lokal.

Annons om Norra Gotlands pastorat

I Gotlands Annonsblad den 13 juni medföljde en annonsbilaga som handlar om det blivande Norra Gotlands pastorat. Läs annonsbilagan här.

Kyrkovalet

På Fårö var det hela 23 % av de röstberättigade som röstade vilket är mycket bättre än genomsnittet på ca 12%. I vårt nya pastorat, Norra Gotlands pastorat, NGP, så röstade 1019 personer av 7015 dvs 14,53%. Tack för ert stöd!

Det som skall ske nu är att det nyvalda Kyrkofullmäktige skall konstitueras vilket sker den 9 november. Mötet är offentligt.

Den 24 november, i samband med gudstjänsten, kommer det att kallas till nomineringsmöte och då skall nomineringar ske till Församlingsrådet i Fårö församling. Då nomineras även de som skall förordnas som Kyrkvärdar i församlingen. Välkomna då!

I början av december utser Kyrkofullmäktige Församlingsråd och Kyrkvärdar i de sju församlingarna samt även Kyrkorådet som är gemensamt för hela det nya Norra Gotlands pastorat, NGP.

Denna sida uppdaterad 2014-01-04