Dopfunten

Dopfunten är från 1300-talet, utförd i kalksten. Ovanför den hänger ett processionskrucifix också från 1300-talet. Dessa är kyrkans äldsta inventarier, samtida med konsekrationskorset.