Fåröfonden

Fårö församling - Fåröfonden

Fåröfonden skapades 2002 i syfte att ge dåvarande Fårö kyrkoråd, nuvarande Fårö församlingsråd, ett eget ekonomiskt styrmedel. Ett antal kollekter avsätts årligen till Fåröfonden och med hjälp av kollekterna samt övriga bidrag och donationer så kan rådet besluta om investeringar som ligger utanför pastoratsbudgeten direkt när behovet uppstår.

Fina exempel på vad vi gjort för medel ur Fåröfonden är ljusträdet och namnplattorna i minneslunden, psalmboksvagnen i kyrkan och flaggstången och infotavlan vid södra parkeringen. Vi har även investerat i en högtalaranläggning och en renoverad entre i Församlingshemmet.

Ljusträdet i minneslunden - en stiliserad Avaek

Namnplattorna med sina smidda beslag