Mer om orgeln

Fårö församling - Orgeln

Orgeln föds 1860 under händerna på orgelbyggare Frans Andersson i Stockholm och hans medarbetare. Den byggs för Väddö kyrka i Uppland men hamnar redan 1875 på Fårö. Hur gick det till? Jo,vid middagstiden den 24 maj 1872 sveper ett åskväder över Väddö socken och en blixt träffar kyrkan. På grund av var i kyrkan som blixten träffar så hinner man ut med föremålen från den främre delen, förutom orgeln räddas även predikstolen, böcker och handlingar. Även prästgården är hotad under en stund men med gemensamma krafter lyckas församlingsborna rädda sin prästgård. Väddöborna står utan kyrka men med en stor orgel. En ny kyrka byggs naturligtvis men orgeln säljs till Fårö för 800 kronor och sätts upp 1875 av orgelbyggarna Åkerman & Lund. Orgeln är senare renoverad 1970 av Dag Edholm och Robert Gustavsson och vid den stora kyrkorenoveringen 1999 av Tomas Svenske.


Orgeln har totalt 12 register, dvs stämmor, 9 register för manualen och 3 för pedalen samt koppel för hopkoppling av pedalen till manualen. 10 av registren är av s.k. labialtyp dvs de fungerar som en blockflöjt där ljudet alstras på samma sätt som när man blåser i en flaska. De övriga två stämmorna är trumpeten och bordunen som är av s.k. lingualtyp eller tungstämma. Här alstras tonen av en vibrerande tunga av metall, som i ett munspel.


 

Manualen


Huvudregistret är 8 ” Principal runt vilken orgelns klang byggs upp. Till principalstämmorna hör även Oktava  4 ” och Oktava  2 ”. Pipkroppen är cylindrisk och öppen och tillverkas ofta av orgelmetall med hög tennhalt och ger stämman en stabil och bärig klang. Principalen syns ofta i orgelfasaden och så även på Fårö kyrkas orgel.


Till principalerna hör även Quinta 3 ” som även kallas alikvotstämma. Quinta 3 ” klingar som namnet anger i ett kvintläge mot grundtonen alltså 5 toner över och ger en bredare klang och en förstärkning till grundtonen.


Gamba 8 ” är också en öppen cylindrisk stämma som ger en mildare stämma och som påminner om principalen. Stämman tillhör stråkstämmorna.


Fleut 4 ” kan vara öppen eller av rörtyp, halvtäckt med ett genomgående rör i toppen. Pipkroppen är vidare än principalen och ger en mildare, lite rundare klang.


Till gedaktstämmorna hör Borduna 16 ”och Gedakt 8 ”. Gedakt kommer från tyskan decken som betyder täcka. Stämman är täckt dvs pipkroppen är stängd i toppen. Gedakterna klingar en oktav lägre än motsvarande öppna pipor av samma längd och ger ett mildare ljud i vilket de udda undertonerna gynnas.


Slutligen för manualens register Trumpet 8 ”. Det är en tungstämma som med sin koniska pipkropp ger en bärig och glansfull klang med många övertoner. Trumpeten är den enda stämman som kantorn kan stämma själv.


 

Pedalen


Violoncell 8 ” är pedalens principalstämma dvs har en öppen, cylindrisk pipkropp


Bombard 16 ” är en tungstämma med attack och med mörk klang och stor styrka.


Subbas 16 ” är pedalens viktigaste stämma för att ackompanjera manualen. Subbasen är en gedaktstämma med runt ljud.