Vilka vi är

Fårö församling - Församlingsrådet och Kyrkvärdar

Fårö Församlingsråd 2018-2021


Ordförande:         

Frans Brozén*)


Ledamöter:         

Johan Aronsson *)

Malin Fredlund *

Laila Kellström *)

Yngve Ohlsson *)

Britt Ohlsson *)

Inger Johannesson *)

Julia Blochmann (ungdomsrepresentant)

Johan Sunnerstam, komminister


Suppleanter:

Rolf Lickander *)       

Aina Hjärne *)

Gunilla Drysén

Gustaf Edström

Evert Fagerberg


*) = Kyrkvärd


Kyrkvärdar som ej ingår i församlingsrådet:

Helena Herlitz Olsson

Kristina Herlitz


Denna sida uppdaterad 2014-01-05