Kyrkorådet

Fårö församling - Pastoratets Kyrkoråd

Pastoratets Kyrkoråd

Ordförande Peder Fohlin, Väskinde församling

Vice ordförande Curt Broberg, Bunge Rute Fleringe församling

Frans Brozén, Fårö församling

Laila Gustafsson, Forsa församling

Malin Karlström, Othem-Boge församling

Thomas Persson, Stenkyrka församling

Bengt Nilsson, Gothem församling

Varje ledamot har en personlig ersättare från repsektive församling. För Fårös del är det Johan Aronsson.

Uppdraget är att styra Pastoratet. Kyrkoherden är Pastoratets VD och leder all verksamhet. Läs mer om Norra Gotlands pastorat under fliken till vänster.

Denna sida uppdaterad 2014-01-05