Processionskrucifix

Ovanför dopfunten hänger ett processionskrucifix också från 1300-talet. Tillsammans är de kyrkans äldsta inventarier, samtida med konsekrationskorset som är målat på södra långväggen. Ursrungligen fanns tolv sådana kors men endast detta har kunnat bevaras.