Käutatavlorna

Stora käutatavlan 

De mest berömda inventarierna är de två käutatavlorna målade 1618 respektive 1767.

 

Den stora käutatavlan (ovan) beskriver en vådlig resa som 15 säljägare råkade ut för vintern 1603. De skulle ut för att jaga säl, "käut" på fårömål, då isflaket de befann sig på drev iväg från land ut till havs. Tre av dem räddade sig iland på Gotska Sandön, de övriga drev vidare ända till svenska kusten där de efter 14 dagar kom iland. Som tack för sin räddning lät de måla denna tavla vilken förutom jägarna med sina fångstdon och iklädda sina söndagskläder också föreställer den äldsta samtida avbildningen av Visborgs slott i Visby. En lång text på danskt fårömål beskriver deras äventyr. Tavlan är en votivtavla, skänkt i tacksamhet mot Gud för en mirakulös räddning ur verklig livsnöd. Läs texten som står på tavlan här.

 

Den lilla kutatavlan (nedan) berättar om två fåröbor, far och son Jöns Langhammar, som var ute på ett liknande äventyr och också ville tacka Gud för sin underbara räddning. Båda dessa tavlor hänger på norra långväggen.

 

 

 

 

 

 

Lilla käutavlan