Hem

Välkommen till Fårö församling

Fårö församling är Gotlands nordligaste och utgörs av Fårö socken med öarna Fårö och Gotska Sandön. Församlingen tillhör Norra Gotlands pastorat, NGP, tillsammans med Bunge Rute Fleringe församling, Forsa församling, Othem-Boge församling, Stenkyrka församling, Gothem församling och Väskinde församling.

Trots sammanläggningar av församlingar som skett  tidigare så håller vi fast vid att kvarstå som en egen församling. Fårö är en säregen ö med egna och unika förutsättningar som vi i Fårö församlingsråd tycker är viktiga att värna.

På denna hemsida presenterar vi vår församling, vårt arbete och de aktiviteter som vi erbjuder. Förutom de vanliga gudstjänsterna så är vårt sommarmusikprogram här på Fårö väldigt uppskattat.

Du finner aktuella gudstjänster och sommarmusik under fliken Evenemang till höger.

Bokningar av dop, vigslar etc. görs vid Pastorsexpeditionen i Lärbro och du finner alla kontaktuppgifter under fliken Norra Gotlands pastorat.

Vad gäller förrättningar avsedda att äga rum på Gotska Sandön så bokas dessa enligt uppgifter under fliken Kapellet på Gotska Sandön.