Kapellet på Gotska Sandön

Fårö församling - Kapellet på Gotska Sandön

Om man önskar en förättning på Gotska Sandön (dop, vigsel, etc) så är det till Kapellföreningens verksamhetsledare Agneta Söderdahl, på telefon 070-418 41 43, man vänder sig för förfrågan och bokning. Pastorsexpeditionen i Lärbro handhar inte bokningar och tjänstgöring på Gotska Sandön.

I kapellet hålls aftonbön varje kväll som regel klockan 21.00 (tiden kan variera) under tiden mellan midsommar och cirka halva augusti då präst finns närvarande på ön. Söndagar hålls som regel mässa klockan 11.00. Anslag finns i fyrbyn och på lägerplatsen som anger exakt vad och vilka tider som gäller. Sandön bemannas av präster på frivillig basis och deras uppgifter är, förutom aftonbön och mässa, bl.a. att tillsammans med lägervärdarna möta alla nyanlända gäster vid landstigningen samt finnas tillgängliga vid lägerplatsen. Kapellet lyder under Gotska Sandöns Kapellförening vars ordförande är stiftets biskop. 

Stöd gärna Kapellföreningen genom medlemskap. Årsavgiften är 250 SEK eller så kan du bli ständig medlem för 2500 SEK. Pengarna sätts in på bg 5085-4934. Ange för- och efternamn samt adress.

Välkommen till Gotska Sandöns kapell!

Kapellet byggdes 1894 och hade då klocktornet i den östra änden. Den 22 januari 1934 eldhärjades kapellet och totalförstördes. Ekarna som står närmast kapellet bär ännu spår i bark och grenar av hettan från branden.

Brandskadad ek

1948 tog Hans Hansson, mera känd som "kapten Bölja", initiativ till en insamling för att återuppbygga kapellet men då endast 2 000 kronor av önskade 50 000 kunde samlas in så gick projektet nästan om intet. Då ingrep en fru Karin Ekengren som donerade de återstående 48 000 kronorna och kapellet kunde färdigställas och invigas den 29 augusti 1950 av dåvarande biskop Gunnar Hultgren. Biskopens tal innehöll bland annat orden "...gjorde jag mig en boning ytterst i havet..." hämtade ur psaltarens 139:de psalm. Vid invigningen skänkte tillsynsmännen en kollekthåv av sälskinn. Kapellets klocka, som överlevt branden, placerades i en klockstapel vid sidan av kapellet. Klockstapeln blev med tiden väldigt dålig och fick rivas i slutet på 1990-talet. Lagom till kapellets 50-årsjubileum den 29 augusti 2000 så stod dock det nya klocktornet, som nu placerats i kapellets västra ände, färdigt och invigdes av biskop Björn Fjärstedt.

Kapellets mest prominenta inventarie är en spansk madonna från 1700-talet skänkt vid återinvigningen 1950 av dåvarande landshövdingeparet Nylander. Madonnan är nyrestaurerad och återfördes till sin plats på altaret i samband med musikmässan som hölls måndagen den 20 juni 2011. Mattan framför altaret är skapad i blåa nyanser och med silvertrådar efter inspiration av Gotska sjöns vågor och solglitter under färden till ön. Mattan är skänkt av Gotlands hemslöjd.

Orginalnot                                     Kors i sjödränkt ek

Ovan t.v. en tavla med orginalnoter till "Sandö-psalm". Text, skriven till den tyska folkvisan "Erlaube mir", av Bosse och Bitte Carlgren och Lisbeth och Leif Axelsson 23-28 juli 2000. Uruppförd vid aftonbönen den 27 juli 2000 och numera inklistrad som en "extra psalm" i kapellets psalmböcker. Psalmen sjöngs även av Bungekören vid 50-årsjubileet den 29 augusti 2000.

Ovan t.h. ett kors i sjödränkt ek, bärgad från ett vrak vid S:ta Anna på öns sydsida. Ämnet är skänkt av öns fyrmästare 1938-1968 Gunnar Hörlin och snidat av Arvid Larsson. Korset tillägnades kapellet 1977 med förhoppningen att "Guds frid alltid må råda i Gotska Sandöns kapell".

Orgeln, som får fottrampas av tjänstgörande kantor, råkade, vid sin färd i gropig sjö till ön, ramla så illa att en del av verket och fasaden skadades. Den skarpsynte lägger märke till att färgen på tyget i den nedre delen av fasaden avviker från det övre tyget. Tyg var en bristvara på ön så tillsynsmannen som lagade orgeln tog helt enkelt vad som fanns och i detta fallet var det en postsäck.

Klockan handrings av Sandöns förre platschef Daag Pedersen och inne i kapellet samlas kvällens gäster.

Denna sida uppdaterad 2012-06-14