Kyrkan

Fårö församling - Kyrkan

Kyrkan är öppen dagligen från påsk

till Allhelgonahelgen.

Fårö kyrka är troligen från 1324, kanske något tidigare. Kyrkan är den enda gotländska kyrka som byggts om så radikalt att den mist hela den ursprungliga medeltida karaktären.

1761 tog man upp fönster också på norra långväggen, en fönsterkarm är märkt med detta årtal. Fönstren är det som kanske mest bidrar till att det medeltida utseendet förlorats men även avsaknaden av stora pelare som stöd för stenvalven i taket bidrar till att ge kyrkan ljus och rymd. Den mest omfattande ombyggnaden gjordes 1858-59 då man byggde till det stora tvärskeppet och sakristian. Då flyttades även kyrkporten från den ursprungliga södra sidan till sin nuvarande plats i tornet.

Under senare delen av 1700-talet revs det lägre och smalare tornet och ersattes av dagens högre torn med sin karakteristiska tornhuv och spira, krönt av en gulfärgad kyrktupp.

En renovering utfördes 1967-68. Då ersattes de två gamla järnkaminerna av elektrisk värme och elektrisk belysning insattes längs väggarna.

Den allra senaste renoveringen, som då omfattade såväl inre som yttre renovering, inleddes i september 2000 och avslutades i augusti 2001. Kyrkan vitputsades utvändigt och taket lades om. Inne i kyrkan lagades och vitfärgades puts på väggar och i tak. Vidare återställdes den stora guldsolen över altaret och de målade tornspirorna från det himmelska Jerusalem över dörrarna till sakristian. Dessa dörrar återfick dessutom sina fönsterglas. Psalmtavlorna återfick sina tidigare placeringar på ömse sidor om altaret.

Bland kyrkans mer prominenta inventarier kan nämnas de båda "Käutatavlorna" och dopfunt och processionskrucifix från 1300-talet.

Kyrkan är öppen för besök dagligen mellan påsk och Allhelgonahelgen.

Läs mer om kyrkan och de olika inventarierna via länkarna nedan:

Kyrkstallarna (länk till Fårö Hembygdsförenings hemsida)